پیشینۀ نور احسان

بنيادخیریه نور احسان، در زمان تآسیس در بهار سال 1379، با بودجۀ اندكی که بنیانگزاران فراهم کردند، 30 خانواده را زير پوشش خود گرفت. طی مدتی كمتر از شش ماه، با همدلي و ياري ديگر نيكوكاران، بنياد نور احسان، امكان آن را يافت تا بر تعداد افراد زير پوشش خود بيفزايد.
نور احسان در حادثه دلخراش و غم انگیز زلزلۀ بم، در دی ماه سال ١۳٨٢ فعالیت ویژه ای را آغاز نمود: با حضور در منطقه و بررسی های لازم و تشکیل یک کمیته، توانست از طریق کمک های مردمی، ،تعدادی از خانوارهای آسیب دیده از زلزله را تحت پوشش قرار دهد که پس از مدتی، بعد از بازنگری شرایط زندگی و خودکفایی تعدادی از این خانواده ها از مجموعه مددجویان خارج شدند؛ اما شعبۀ تآسیس شده در کرمان، تا چند سال بعد نیز، به فعالیت خود ادامه داد.

نور احسان، امروز، بیشترین تمرکز خود را بر حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان نیازمند قرار داده است؛ کودکان و نوجوانانی که در خانواده های بی سرپرست، بدسرپرست و بیمار سرپرست زندگی می کنند.

دیگر مددجویان نور احسان: زنان سرپرست خانوارهای نیازمند، سالمندان و ازکارافتادگان نیازمند، بیماران خاص(ایدز، سرطان، کلیوی، تحلیل عضله و…) و همچنین آسیب دیدگان از حوادث خاص(اسیدپاشی و…)