همیاری برای سال نو

☀️به نام نورِ نور☀️ سلام دوستان عزیز, سال نو نزدیک است و باز هم خیریه نور احسان, حمایت و همیاری شما را می طلبد تا در تأمین مایحتاج دانش آموزان و دیگر افراد تحت پوشش, سهیم باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم? ?کارت بانک اقتصاد نوین: 6274121153640487 حساب بانک ملی. شعبه…