نور احسان، خیریه دوستدار دانایی

بنیاد خیریه نور احسان، دوستدار علم و دانش است و طی تمامی سالهای فعالیت خود، برای بهبود اوضاع تحصیلی کودکان، نوجوانان و جوانان قشر آسیب پذیر جامعه، تلاش کرده است. تعداد زیادی از افراد تحت پوشش بنیاد خیریه نور احسان, دانش آموزان و دانشجویانی هستند که در خانواده های نیازمند زندگی…

شکرانۀ بازوی توانا…. بگرفتن دست ناتوان است!

دستی بر آسمان بریم برای سپاس از خداوند؛ و به شکرانۀ نعمتهایش، هــــمـّـــتی کنیم و یاریگر ناتوانی باشیم. ??????? بنیاد خیریه نور احسان، پذیرای کمک های نقدی و غیر نقدی شماست. ☎️22542823 ?کارت بانک اقتصاد نوین: 6274121153640487