موارد یاری رسانی نور احسان به مددجویان

بنیاد خیریه نور احسان، مددجویان تحت پوشش خود را به شیوه های گوناگون حمایت می کند:   _ تآمین پوشاک و مواد غذایی ضروری کودکان و خانواده­ های مددجو _ پرداخت کمک هزینه درمان برای مددجویان بیمار و ارائه خدمات رایگان پزشکی از قبیل: معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری پزشکی، جراحی و…