حتّی یک مداد

[caption id="attachment_246" align="alignnone" width="300"] در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، نور احسان از کمکهای نقدی و غیرنقدی شما استقبال می کند.[/caption]

همیاری برای سال نو

☀️به نام نورِ نور☀️ سلام دوستان عزیز, سال نو نزدیک است و باز هم خیریه نور احسان, حمایت و همیاری شما را می طلبد تا در تأمین مایحتاج دانش آموزان و دیگر افراد تحت پوشش, سهیم باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم? ?کارت بانک اقتصاد نوین: 6274121153640487 حساب بانک ملی. شعبه…

نور احسان، خیریه دوستدار دانایی

بنیاد خیریه نور احسان، دوستدار علم و دانش است و طی تمامی سالهای فعالیت خود، برای بهبود اوضاع تحصیلی کودکان، نوجوانان و جوانان قشر آسیب پذیر جامعه، تلاش کرده است. تعداد زیادی از افراد تحت پوشش بنیاد خیریه نور احسان, دانش آموزان و دانشجویانی هستند که در خانواده های نیازمند زندگی…